Skip to content

Huawei Optical Transceiver Sfp+ 10 G Single Mode Module 1310 Nm 10 Km Lc

R 10,669
SKU 02318170

HUAWEI OPTICAL TRANSCEIVER SFP+ 10G SINGLE-MODE MODULE 1310NM 10KM LC